کانون اندیشه جوان

جهاد اکبر

  • 0
  • 5 اکتبر
  • 0

جهاد اکبر

قیام امام حسین مصداق بارز تلفیق قیام با نفس و جهاد با دشمن بوده است. حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از ویژگی های جهاد با نفس