کانون اندیشه جوان

جواد حق گو

فیلم نشست های همایش مجازی
  • 0
  • 5 جولای
  • 0

رمز گشایی از دوران پسا کرونا

اولین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پساکرونا»

گفتگوی اینستاگرامی با دکتر جواد حق گو
  • 0
  • 7 ژوئن
  • 0
جهان در دوران پساکرونا
  • 0
  • 18 می
  • 0

جهان در دوران پساکرونا

دومین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پسا کرونا» برگزار می‌شود.