کانون اندیشه جوان

حامد رشاد

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است
 • 0
 • 26 نوامبر
 • 0

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان های مدرن» با حضور حامد رشاد در کانون ان

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن
 • 0
 • 24 نوامبر
 • 0

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

فیلم کامل نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن» با حضور جناب آقای ح

اندیشه در بستر رمان
 • 0
 • 23 نوامبر
 • 0

اندیشه در بستر رمان

اگر رمان را صرفا به عنوان یک داستان و قطعه ادبی می خوانید، حتما این مقاله تصویری را ببینید.

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان
 • 0
 • 22 نوامبر
 • 0

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

این نشست سه‌ شنبه 2 آذر ماه ساعت 15 با حضور حامد رشاد تحت عنوان «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌ های مدرن» در صف