کانون اندیشه جوان

حامد ضمیری

آموزش مجازی در ایام کرونا
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

عدالت در آموزش مجازی زیر سوال است !

مروری بر شانزدهمین نشست گفتگوهای تشکل های دانشجویی؛«آموزش مجازی در ایام کرونا»

آموزش مجازی در ایام کرونا
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی