کانون اندیشه جوان

حجاب اجباری

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

نشست مجازی «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.