کانون اندیشه جوان

حجت الاسلام مرتضی روحانی

  • 0
  • 22 می
  • 0

آسیب جدی برای نهادهای متولی اندیشه

سومین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.