کانون اندیشه جوان

حزب در نظام اسلامی

کرسی خدمت یا حیله قدرت
  • 0
  • 15 ژوئن
  • 0

کرسی خدمت یا حیله قدرت

با نزدیک شدن به انتخابات شاهد جهت گیری احزاب و گروه های سیاسی مختلف به برخی نامزدها هستیم. 🔸آیا تبعیت محض لازمه عضویت د