کانون اندیشه جوان

حل مشکلات جامعه

دانشگاه؛ مسیر یا مقصد؟!
  • 0
  • 7 دسامبر
  • 0

دانشگاه؛ مسیر یا مقصد؟!

آیا دانشگاه مسیری است برای رسیدن به هدف غایی که در جهت رشد و تکامل بشریت راه گشاست یا خود به تنهایی می تواند مقصد مشخص و