کانون اندیشه جوان

حمایت دولت ها عامل گسترش و رشد دانشگاه ها در غرب

حمایت دولت ها عامل گسترش و رشد دانشگاه ها در غرب
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

حمایت دولت ها عامل گسترش و رشد دانشگاه ها در غرب

نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» با حضور محمد بلوریان در کانون اندیشه جوان بررسی ش