کانون اندیشه جوان

حمید رضا صفری

رأی دادن آری یا نه
  • 0
  • 23 ژوئن
  • 0

رأی دادن آری یا نه

فیلم کامل چهل و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «رأی دادن آری یا نه»این نشست با حضور

انقلاب رأی ها
  • 0
  • 22 ژوئن
  • 0

انقلاب رأی ها

تجربه این انتخابات بار دیگر ثابت کرد رأی و مشارکت سیاسی مهمترین کنش در راستای ایجاد تحول است که نباید نسبت به آن بی تفاو