کانون اندیشه جوان

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
  • 0
  • 24 می
  • 0

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای محمد جواد استادی