کانون اندیشه جوان

حکومت پهلوی

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است
  • 0
  • 15 ژانویه
  • 0

بحران هویت و تجمل‌گرایی از آثار شوم و ادامه‌دار قانون کشف حجاب است

بخشی نژاد با بیان اینکه تغییر لباس و پوشش در ایران یک پدیده خودجوش و داخلی نبوده است، اظهار داشت: این پدیده با محرک‌های

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه

نشست مجازی «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» با حضور ملیحه بخشی نژاد در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.