کانون اندیشه جوان

خبر درسگفتار

گام دوم را محکم بردارید !
  • 0
  • 10 فوریه
  • 0

گام دوم را محکم بردارید !

برای برداشتن گام دوم انقلاب اسلامی می بایست بیانیه گام دوم را فهم کرد، با گذر از کلمات و متن آن باید عمق آن را دریافت و