کانون اندیشه جوان

خواجه نصیرالدین طوسی

صوت حلقه مطالعاتی «اخلاق ناصری»
  • 0
  • 3 نوامبر
  • 0

صوت حلقه مطالعاتی «اخلاق ناصری»

با حضور جناب آقای محمدعبدالصالح شاهنوش در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری
  • 0
  • 22 ژوئن
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی اخلاق ناصری

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با  نسبت قانون و اخلاق، حلقه مطالعاتی کتاب «اخلاق ناصری» را با حضور