کانون اندیشه جوان

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!
  • 0
  • 13 جولای
  • 0

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه می بایست برای حل مسائل جامعه راه حل علمی ارائه دهد، از ابزارهای این نهاد برای رسیدن به راه حل ها، پژوهش کاربردی