کانون اندیشه جوان

دانشگاه

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری
 • 0
 • 21 جولای
 • 0

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئ

وحدت سازنده
 • 0
 • 20 جولای
 • 0

وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آی

دانشگاه و پژوهش کاربردی
 • 0
 • 14 جولای
 • 0

دانشگاه و پژوهش کاربردی

فیلم کامل چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه و پژوهش کاربردی» این نشست با

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!
 • 0
 • 13 جولای
 • 0

دانشگاه فاقد پژوهش مشکل گشا!

دانشگاه می بایست برای حل مسائل جامعه راه حل علمی ارائه دهد، از ابزارهای این نهاد برای رسیدن به راه حل ها، پژوهش کاربردی

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی
 • 0
 • 2 ژوئن
 • 0

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

فیلم کامل چهل و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب
 • 0
 • 26 می
 • 0

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

فیلم کامل چهل و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فک

روی مدار تحول
 • 0
 • 25 می
 • 0

روی مدار تحول

تحول خط قرمز نیست؛ نیازی است که در زمینه حکمرانی بهتر احساس می شود. درباره تحول، آنچنان که باید باشد، نه آنطور که بازن

مرکزی برای تولید فکر
 • 0
 • 19 می
 • 0

مرکزی برای تولید فکر

فیلم کامل چهل و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «مهم ترین ماموریت تشکل های دانشجویی :

افسران تولید فکر !
 • 0
 • 18 می
 • 0

افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این ح