کانون اندیشه جوان

دانش و قدرت در اندیشه فوکو

دانش و قدرت در اندیشه فوکو
  • 0
  • 16 اکتبر
  • 0

دانش و قدرت در اندیشه فوکو

فیلم کامل نشست مجازی گفتمان قدرت با موضوع «دانش و قدرت در اندیشه فوکو» با حضور جناب آقای مهدی معافی