کانون اندیشه جوان

داود مهدوی زادگان

دولت شایستگان
  • 0
  • 10 آگوست
  • 0

دولت شایستگان

به ‌رغم تحریم اقتصادی و مشکلات بین المللی ، به نظر میرسد مشکل اصلی کشور در اداره امور و معیشت مردم به مدیریت مسئولین برم

فریب تدارکاتچی
  • 0
  • 18 می
  • 0

فریب تدارکاتچی

عدم اختیارات کافی، بهانه ای برای توجیه مشکلات یا واقعیتی گریبانگیر دولت‌ها؛چرا با پایان دولت ها، با این چالش مواجه می شو