کانون اندیشه جوان

درس زندگی یا کلاس دانشگاه

درس زندگی یا کلاس دانشگاه
  • 0
  • 2 نوامبر
  • 0

درس زندگی یا کلاس دانشگاه

دروس معارف اسلامی از نگاه برخی ، از آن دست واحد هایی است که باید آن را به هر نحوی پاس کرد؛ اما دلیل این عدم جذابیت دروس