کانون اندیشه جوان

در دهه 50 و 60 به چه می‌اندیشیدیم؟

ثبت نام درسگفتار «روایت اندیشه ها در بستر تاریخ»
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

در دهه ۵۰ و ۶۰ به چه می‌اندیشیدیم؟

روایت مبانی اندیشه‌ای مطهری، شریعتی، بازرگان، مجاهدین و ... در قاب تاریخ وقایع.