کانون اندیشه جوان

دوره مدرن

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بسیت و یک
 • 0
 • 5 دسامبر
 • 0

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بسیت و یک

نشست دوم مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بسیت و یک» با حضور محمد بلوریان در کانون اندیشه جوان برر

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن
 • 0
 • 4 دسامبر
 • 0

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

نشست اول مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متو

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است
 • 0
 • 26 نوامبر
 • 0

نوع ادبیات هر عصر بازتابی از ساختار آگاهی مردم آن روزگار است

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان های مدرن» با حضور حامد رشاد در کانون ان

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن
 • 0
 • 24 نوامبر
 • 0

نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن

فیلم کامل نشست مجازی اندیشه در بستر داستان با موضوع «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌های مدرن» با حضور جناب آقای ح

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان
 • 0
 • 22 نوامبر
 • 0

نشست مجازی اندیشه در بستر داستان

این نشست سه‌ شنبه 2 آذر ماه ساعت 15 با حضور حامد رشاد تحت عنوان «نسبت رمان و اندیشه؛ مطالعه موردی رمان‌ های مدرن» در صف