کانون اندیشه جوان

دولت سیاستگذار سینما باشد نه مالک آن

دولت سیاستگذار سینما باشد، نه مالک آن
  • 0
  • 10 جولای
  • 0

دولت سیاستگذار سینما باشد، نه مالک آن

سیاست گذاری دولت برای کارآمدتر شدن سینما و دفاع از آرمان ها و ارزش های انقلاب مطلوب است