کانون اندیشه جوان

دکتر سنگری

 • 0
 • 28 سپتامبر
 • 0

حق و باطل

شمر مرد اما روحیه شمر هنوز در درون انسان ها وجود دارد دکتر محمدرضا سنگری از ویژگی های اخلاقی سپاهیان یزید خواهد گفت̷

 • 0
 • 28 سپتامبر
 • 0

امام نشناسان، جاهلان روزگار

زر پرستی چشم کوفیان را کور کرده بود دکتر محمدرضا سنگری از جهالت کوفیان خواهد گفت…   برای مشاهده این کلیپ در ص

 • 0
 • 27 سپتامبر
 • 0

امام حسین علیه السلام، معلم اخلاق

قیام امام حسین سرشار از آموزه های اخلاقی است دکتر محمدرضا سنگری از وقایع منزل شراّف خواهد گفت   برای مشاهده این کلی

 • 0
 • 27 سپتامبر
 • 0

مواظب تحریف باشیم

گاهی اوقات کلام و محتوا از جایگاه اصلی خود دور می شود. دکتر محمدرضا سنگری از تحریف های لفظی و معنوی قیام عاشورا سخن خواه

 • 0
 • 26 سپتامبر
 • 0

نهضت ادامه دارد

کربلا بیشتر در هیئت یک تراژدی دیده شده است دکترمحمدرضا سنگری از عظمت قیام امام حسین برای ما خواهد گفت…   برای

 • 0
 • 25 سپتامبر
 • 0

عزت حسینی

مرگ با عزت بهتر از زندگی در ذلت. دکتر محمدرضا سنگری از شعار هیهات منا الذله خواهد گفت…   برای مشاهده این کلیپ