کانون اندیشه جوان

دکتر فدایی

  • 0
  • 11 دسامبر
  • 0

حلقه متن خوانی تمهیدات عین القضات

دوره سوم حلقه های متون کلاسیک در محور تمهیدات عین القضات همدانی با حضور دکتر مهدی فدایی