کانون اندیشه جوان

دیپلماسی فرهنگی

ایران و ترکیه، نیازمند دیپلماسی فرهنگی
  • 0
  • 30 دسامبر
  • 0

ایران و ترکیه، نیازمند دیپلماسی فرهنگی

در چهارمين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «بررسي تبادلات فرهنگي ايران و تركيه» مورد