کانون اندیشه جوان

رأی دادن آری یا نه

رأی دادن آری یا نه
  • 0
  • 23 ژوئن
  • 0

رأی دادن آری یا نه

فیلم کامل چهل و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «رأی دادن آری یا نه»این نشست با حضور