کانون اندیشه جوان

رابطه همسری مادری

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
  • 0
  • 11 فوریه
  • 0

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم فاطمه داداشی

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»
  • 0
  • 1 فوریه
  • 0

الگوی سوم انقلاب در کنش گری زنان

اولین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم فاطمه داداشی با موضوع رابطه همسری مادری با کنشگری و اشت

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
  • 0
  • 31 ژانویه
  • 0

نشست اول : رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/11/12 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.