کانون اندیشه جوان

رسانه ملی

عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!
  • 0
  • 9 ژوئن
  • 0

عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!

آیا این برنامه عرصه ای است که همه چیز را به کام سرگرمی و به نفع سرمایه می بلعد؟

  • 0
  • 19 مارس
  • 1

صاحبان اصلی رسانه ملی کدامند؛ مردم یا برنامه‌سازان؟

دهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «صداوسیما روی مدار نقد»