کانون اندیشه جوان

زهرا داورپناه

گزارش خبری گفتگوی زنده ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن
  • 0
  • 4 فوریه
  • 0

پاسخ به تعارضات و چالش ها در انقلاب اسلامی

دومین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم دکتر زهرا داورپناه با موضوع ملاحظات تمدنی در گفتمان پسا

ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن
  • 0
  • 1 فوریه
  • 0

نشست دوم : ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/13 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

زن و جامعه اسلامی
  • 0
  • 30 ژانویه
  • 0

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»

این نشست‌ها به مدت چهار شب از یکشنبه 99/11/12 هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@