کانون اندیشه جوان

سربازی

مسئله سربازی و تاثیر آن بر زندگی دانشجویی
  • 0
  • 17 مارس
  • 0

مسئله سربازی و تاثیر آن بر زندگی دانشجویی

فیلم کامل سی و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع مسئله سربازی و تاثیر آن بر زندگی دانشج

پرونده باز چالش های سربازی
  • 0
  • 16 مارس
  • 0

پرونده باز چالش های سربازی

اتفاقات ماه های اخیربرای سربازها به چالش های مربوط به این موضوع دامن زده است. تشکل های دانشجویی از نهادهایی که همواره در