کانون اندیشه جوان

سعید مستغاثی

دشمن شناسی در دیدگاه مرحوم فرج نژاد یک رویکرد کاری بود
  • 0
  • 31 آگوست
  • 0

دشمن شناسی در دیدگاه مرحوم فرج نژاد یک رویکرد کاری بود

نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاهد محمدحسین فرج نژاد با حضور محمد جواد فرجنژاد، محمود حکمت نیا، عبدالحسین مشکانی و سعید

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد
  • 0
  • 25 آگوست
  • 0

نکوداشت علمی و عملی مرحوم محمد حسین فرج نژاد

به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نشستی با  محوریت «نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاه

  • 5
  • 14 می
  • 0

۵ اثر پرفروش کانون اندیشه جوان معرفی شد

کتاب لایک ممنوع، مجموعه آثار استاد محمد شجاعی، علم دین فلسفه، خداباوری و دانشمندان معاصر غربی و اینک آخر الزمان به ترتیب