کانون اندیشه جوان

سلمان فتوتیان

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس
 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور جناب آقای سلمان فتوتیان

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری
 • 0
 • 20 نوامبر
 • 0

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری

نشست اول مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور سلمان فتوتیان در کانون اندیشه جوان

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

این نشست چهار‌شنبه 26 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ ب

نشست مجازی سایه های مارکس
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

نشست مجازی سایه های مارکس

این نشست چهارشنبه و پنج‌شنبه 26 و 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان و جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندی