کانون اندیشه جوان

سم مهلک

  • 0
  • 5 اکتبر
  • 0

سمّ مهلک

قرآن کریم اصلی ترین مخالفان پیامبران را اشراف می داند . حجت الاسلام حاج ابوالقاسم آفت های اشرافیت در عصر عاشورا و عصر حا