کانون اندیشه جوان

سهیل اسعد

  • 0
  • 21 نوامبر
  • 0

از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی

نشست دوم همایش امام موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

  • 0
  • 14 نوامبر
  • 0

از ملی گرایی تا جهان وطنی

نشست دوم از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود