کانون اندیشه جوان

سیداحمد موسوی صمدی

  • 0
  • 22 ژوئن
  • 0

برگزاری شانزدهمین دوره تربیت‌مربی سواد رسانه‌ای

شانزدهمین دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای به همت مؤسسه مسیر رسانه و با همکاری کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود