کانون اندیشه جوان

سیدجمال‌الدین اسد آبادی

نشست دوم : بررسی وجه تاریخی سید جمال ‌الدین اسد آبادی
  • 0
  • 7 مارس
  • 0

نشست دوم : بررسی وجه تاریخی سید جمال ‌الدین اسد آبادی

19 اسفندماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر محمد صدرا پیرامون موضوع«وجهه تاریخی سیدجمال­الدین اسدآبادی»  در صفحه مجازی با