کانون اندیشه جوان

سیدجواد حسینی

نشست اول : بررسی نهضت های اسلامی صد سال اخیر
  • 0
  • 7 مارس
  • 0

نشست اول : بررسی نهضت های اسلامی صد سال اخیر

18 اسفندماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر سیدجواد حسینی پیرامون موضوع«نهضت­های اسلامی صدساله­ی اخیر» در صفحه مجازی باشگ