کانون اندیشه جوان

سید سعید موسوی

  • 5
  • 28 دسامبر
  • 0

کانون باید به مثابه یک شتاب دهنده عمل کند

پانزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور سید سعید موسوی مدیر سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان برکت در سالن همای