کانون اندیشه جوان

سید مهدی آقامیری

  • 0
  • 17 فوریه
  • 0

دولت جوان انقلابی در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی امین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع دولت جوان انقلابی در بیانیه گام دوم