کانون اندیشه جوان

سیره مقام معظم رهبری جامع ترین الگو برای رجل سیاسی

سیره مقام معظم رهبری جامع ترین الگو برای رجل سیاسی
  • 0
  • 12 آگوست
  • 0

سیره مقام معظم رهبری جامع ترین الگو برای رجل سیاسی

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد؛ سیره مقام معظم رهبری جامع ترین الگو برای رجل سیاسی ایمان، علم و عمل مهمترین شاخصه برای شناخ