کانون اندیشه جوان

سینا کلهر

نشست اول : اقتصاد فرهنگ و سیاستگذاری در آن
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

نشست اول : اقتصاد فرهنگ و سیاستگذاری در آن

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه 13 تیرماه ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر سینا کلهر و دکتر میثم مهدیار در نشستی تحت

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون پنج موضوع « اقتصاد فرهنگ و سیاست‌گذاری در آن» ، « نسبت دولت با حوزه