کانون اندیشه جوان

شاهنامه فردوسی

یگانگی «اسلام» و «ایران» در طرح سیاسی شاهنامه فردوسی
  • 0
  • 18 مارس
  • 0

یگانگی «اسلام» و «ایران» در طرح سیاسی شاهنامه فردوسی

به گزارش ایکنا، نشست «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» با سخنرانی علیرضا سمیعی، نویسنده و پژوهشگر