کانون اندیشه جوان

شاهنامه

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است

نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» با حضور دکتر سید حسین شهرستانی در اینستاگرام کانون اندیشه

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه
  • 0
  • 4 آوریل
  • 0

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

فیلم کامل گفتگوی زنده نشست شاهنامه و اکنون ما با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی

  • 0
  • 13 جولای
  • 1

آغاز ثبت نام دوره سوم حلقات متن خوانی

دوره سوم حلقه های متون کلاسیک توسط کانون اندیشه جوان برگزار می گردد.