کانون اندیشه جوان

شهاب الدین سهروردی شیخ عظیم و احیاگر فلسفه نور

شهاب الدین سهروردی؛ شیخ عظیم و احیاگر فلسفه نور
  • 0
  • 2 آگوست
  • 0

شهاب الدین سهروردی؛ شیخ عظیم و احیاگر فلسفه نور

زمانی که سهروردی در فلسفه از حکمت و نور سخن می گوید به دنبال خرد ایرانی بوده و برگرفته از آموزه های اسلامی است.