کانون اندیشه جوان

شورا

جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 12 سپتامبر
  • 0

جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

فیلم کامل گفتگوی زنده «جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی» با حضور جناب آقای علی شیرخانی

میراث طالقانی
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

میراث طالقانی

از مهمترین شاخصه های نظام مردم سالار، حضور مردم در صحنه های سیاسی_اجتماعی است و شورا یکی از ارکان مردم سالاری دینی است.

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی
  • 0
  • 7 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده جایگاه شورا در اندیشه آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ و عمیقی به شورا داشت؛ چرا که شورا روحیه مردم‌سالاری را در نظام سیاسی ایجاد می‌کرد. او تأکید