کانون اندیشه جوان

صالح مقبول یا اصلح نامقبول

صالح مقبول یا اصلح نامقبول
  • 0
  • 25 آوریل
  • 0

صالح مقبول یا اصلح نامقبول

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «انتخاب صالح» با حضور جناب حجت الاسلام مجتبی نام خواه و محسن مهدیان