کانون اندیشه جوان

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

صوت هفتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور علیرضا زرین کلاه و امیرحسین بهنام را بشنوید.