کانون اندیشه جوان

ضرورت تبیین و انعکاس صحیح حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی

ضرورت تبیین و انعکاس صحیح حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی
  • 0
  • 24 سپتامبر
  • 0

ضرورت تبیین و انعکاس صحیح حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی

حبیب احمد زاده تاکید کرد؛ دستگاه‌ های تبلیغی کشور در راستای حفظ دستاوردهای 8 سال جنگ تحمیلی مسائل اصلی دفاع مقدس را تبیی