کانون اندیشه جوان

عارف توانگر

نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری
  • 0
  • 28 آوریل
  • 0

نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری

فیلم کامل سی و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در رون

نقش دانشجو در نظام انتخاباتی
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

نقش دانشجو در نظام انتخاباتی

تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی بعد از انقلاب در دانشگاه ها نشان می دهد تشکل های دانشجویی همواره در مسائل سیاسی برای تغییر قدر