کانون اندیشه جوان

عبدالحسین خسروپناه

متفکری اسلام شناس یا سخنوری دغدغه مند
  • 0
  • 23 ژوئن
  • 0

متفکری اسلام شناس یا سخنوری دغدغه مند

افزون بر چهار دهه از ختم دفتر زندگی دکتر علی شریعتی می گذرد ، اما کتاب اندیشه های وی ، همچنان در خانه ذهن برخی از جوانان

جهان در دوران کرونا چگونه است؟
  • 0
  • 5 جولای
  • 0

جهان در دوران کرونا چگونه است؟

اولین همایش مجازی  کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا»